Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ v letech 1921 - 1989

Petr Anev (ed.),

Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ v letech 1921 - 1989
novirus
PRICE: KNIHA ZDARMA
DATE 2019
AUTHOR Petr Anev (ed.),
ISBN 978-80-200-2960-7
FILE SIZE 5,76 MB
FORMÁT PDF EPUB FB2 TXT
JAZYK ČESKÝ

Popis knihy

Slovník podává nejen rychlý přehled o životě a politické kariéře vedoucích funkcionářů KSČ, ale díky přiřazení seznamu základních pramenů a literatury ke každému biografickému heslu může posloužit i jako základní východiskok hlubšímustudiutématspojenýchspersonáliemikomunistickéstrany. Obsahuje také úvodní studii nastiňující problematiku vzniku a proměn KSČ a KSS azejménajejichvolenýchorgánůvširším kontextu dějin Československa. Biografická hesla vycházejí nejen z relevantní odborné literatury,alepředevšímzprimárníhovýzkumuarchivníchpramenů.Autorskýkolektivzahrnujevícenežčtyřidesítkyhistorikůa archivářů.KrombadatelůÚstavu pro studium totalitních režimů na projektu spolupracovali přední odborníci z českých a slovenských historiografických institucí.

ÚDAJE

Můžete si přečíst nebo stáhnout knihu Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ v letech 1921 - 1989 i PDF, ePUB, MOBI formát na tomto webu. Dobrá kniha zdarma Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ v letech 1921 - 1989.

......Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921 - 1989) přispívá k důkladnějšímu poznání komunismu v Československu. Knihu dnes představil ÚSTR.......